Gartner: Top 10 strategických technologií pro rok 2010 - v čele s cloud computing

( 4 hlasy )
sachyAnalytici zkoumali nejnovější trendy oboru během Gartner Symposium/ITxpo, říjen 18-22, Orlando

ORLANDO, Florida, 20. října 2009 - Analytici firmy Gartner, Inc. dnes zveřejnili top 10 technologií a trendů, které budou hrát strategickou roli pro většinu organizací v roce 2010. Analytici prezentovali své závěry během Gartner Symposium/ITxpo, které se konalo v Orlandu do 22. října.
Gartner definuje strategickou technologii jako tu, která má potenciál zásadního dopadu na běh firmy během příštích třech let. Míru tohoto vlivu určují faktory jako vysoká možnost narušení chodu IT nebo firmy samotné, potřeba zásadních finančních investic, nebo riziko pozdního přijetí.
Tyto technologie ovlivňují dlouhodobé plány, záměry a projekty organizací. Mohou mít strategický význam, protože dospěly do fáze použití na širším trhu, nebo tím, že jejich brzké přijetí znamená pro firmy strategickou výhodu.

„Firmy by měly nad těmito 10 technologiemi přemýšlet při tvorbě svého strategického plánu na nadcházející dva roky,“ uvedl David Cearley, viceprezident a analytik firmy Gartner. „To ovšem nutně neznamená přijetí nebo investici do všech těchto technologií. Firmy by se měly rozhodnout pro ty, které jim poslouží k uskutečnění jejich konkrétních obchodních záměrů.“

Do žebříčku Top 10 strategických technologií patří:

Cloud computing

Cloud computing je charakterizován modelem, v němž poskytovatelé nabízejí uživatelům celou řadu IT řešení či aplikací. Služby na bázi cloud mohou být využívány nejrůznějšími způsoby za účelem vývoje aplikací nebo řešení. Využívání cloud zdrojů neznamená úplné odbourání IT nákladů, ale vede k jejich přeskupení a následnému snížení. Firmy, které momentálně patří k uživatelům cloud služeb, navíc budou v budoucnu čím dál více fungovat jako cloud poskytovatelé a nabízet svým zákazníkům a obchodním partnerům služby v oblasti aplikací, informací a řízení obchodních procesů.

Advanced Analytics

Optimalizace a simulace využívá analytických nástrojů a modelů pro dosažení co nejlepších obchodních procesů a maximální efektivitu rozhodování. Zkoumá možné scénáře a jejich dopady na daný proces, ať už před, během, nebo po ukončení samotné implementace a exekuce. Fixní pravidla a firemní postupy ustupují do pozadí, a na jejich místo nastupují rozhodnutí, jež staví na správných informacích dodaných ve správném čase, ať už skrz CRM, ERP nebo jiné aplikace. Novým prvkem je nabídka simulace, prognóz, optimalizace, a dalších zanalyzovaných dat, místo pouhých informací samotných. To umožňuje ještě větší flexibilitu rozhodování přímo v konkrétním čase a místě každého procesního kroku firmy. Tento nový prvek je tak zaměřen na budoucnost, s možností předvídání toho, co se může stát nebo dokonce toho, co se stane.

Client computing

Virtualizace nabízí klientům novou možnosti v oblasti počítačových aplikací a jejich schopností. Výsledkem je, že výběr konkrétní PC hardware platformy, a dokonce i operačního systému přestává být důležitý. Firmy by si měly na dalších 5-8 let proaktivně vystavět svůj strategický IT plán, který by měl zahrnovat koncept standardizace zařízení, vlastnictví a podpory; operačního systému a výběru aplikací, nasazování a aktualizace, i obchodních a bezpečnostních prvků.

IT for green

IT může být cestou k mnoha „zeleným“ projektům. Využití IT, zejména mezi „bílými límečky“, může výrazně posílit „zelený“ kredit každé firmy. Mezi takové projekty patří například využívání e-dokumentace, méně cestování za firemními meetingy a využití telekonferencingu. IT může také poskytnout analytické nástroje, které ostatní ve firmě mohou využívat ke snižování energetické spotřeby například v oblasti přepravy zboží nebo jiných ekologicky zátěžových aktivit.

Reshaping the data center

Dříve byla pravidla pro design data center jednoduchá: zjistěte, co máte, odhadněte růst na příštích 15-20 let, a vystavte něco vyhovujícího těmto požadavkům. Nicméně náklady jsou ve skutečnosti nižší, pokud firmy svá datová centra budují a rozšiřují postupně. Pokud očekáváte, že budete potřebovat rozlohu 850 čtverečních metrů po celou dobu životnosti, umístěte centrum na prostor, které tento záměr bude schopné podpořit, ale vystavte pouze to, co budete v příštích 5-7 letech potřebovat. Snižování operačních nákladů, které tvoří nemalou součást celkových IT nákladů pro většinu klientů, uvolňuje peníze, za které je potom možné realizovat další projekty nebo je investovat ať už do IT nebo do firmy jako takové.

Social computing

Zaměstnanci nechtějí dvě různá rozhraní pro svou práci – jedno pro své vlastní pracovní aplikace (ať už osobní nebo skupinové) a jiné pro přístup k “externím” informacím. Firmy by měly umět využívat sociálních softwarů a sociálních médií, a měly by i umět komunikovat s vnějším prostředím a veřejností. Sociální sítě mají schopnost lidi sbližovat a vytvářet komunitní společenství, a firmy by tuto jejich schopnost neměly podceňovat.

Security activity monitoring

Bezpečnost se tradičně zaměřovala na vztyčování bariér, které měly za úkol držet vše nežádoucí venku. Dnes se však oblast bezpečnosti posunula směrem k monitoringu aktivit a identifikaci procesů, které by v minulosti zůstaly bez povšimnutí. Bezpečnostní specialisti nyní čelí výzvě toho, jak odkrýt škodlivé aktivity v konstantním proudu diskrétních událostí, které jsou obvykle spojovány s autorizovaným uživatelem a generovány z mnoha různých sítí, systému a aplikačních zdrojů. Zároveň se oddělení bezpečnosti zabývají zvyšujícími se nároky na analýzu a reportování záznamů pro účely auditu. Celá řada doplňkových (a často překrývajících se) monitorovacích a analytických nástrojů dnes pomáhá firmám snáze najít a odhalit podezřelou činnost – mnohdy následovanou okamžitým zásahem v reálném čase, ať už v podobě poplachu nebo přímo nějakého úkonu. Pokud firmy budou rozumět silným a slabým stránkám těchto nástrojů, budou je moci lépe využít nejenom v oblasti bezpečnosti a ochrany, ale například i pro plnění požadavků auditů.

Flash memory

Paměťová flashka není nic nového, ale nyní šplhá nahoru v pomyslném žebříčku zařízení pro uchovávání dat. Flash memory je polovodičové paměťové zařízení, všem dobře známé z používání v USB discích a paměťových kartách fotoaparátů. Je mnohem rychlejší než rotující disk, ale i výrazně dražší; nicméně tyto rozdíly se postupně smazávají. S poklesem cen se tato technologie bude těšit 100% CAGR během několika příštích let. Zároveň s tím se stane součástí strategie v mnoha oblastech IT včetně spotřebního zboží, zábavní elektrotechniky a dalších systémů. Navíc přidává i další stupeň v hierarchii uchovávání dat na serverech a klientských počítačích, což nabízí výhody jako prostor, teplota, výkonnost a odolnost.

Virtualization for availability

Virtualizace bývala na špičce žebříčku strategických technologií v minulých letech. Letos se na něm objevila proto, že Gartner vyzdvihuje nové prvky, které budou mít význam z dlouhodobého hlediska, jako například živou migraci. Živá migrace je pohyb virtuálního zařízení (VM), zatímco jeho operační systém a další software nadále vykonávají svou činnost jako kdyby zůstaly na původním fyzickém serveru. Funguje na principu zkopírování stavu fyzické paměti mezi zdrojem a cílovou VM; později, v určitém okamžiku v čase, je poslední příkaz vykonán na zdrojovém stroji a další následný příkaz již začne probíhat na cílovém zařízení.

Pokud se ovšem replikace paměti opakuje donekonečna, ale vykonávání příkazů zůstane na zdrojové VM a následně tato zdrojová VM selže, další příkaz bude v takovém případě vykonán na cílovém zařízení. Pokud by selhala cílová VM, stačí si vybrat nové cílové zařízení, na kterém lze nastartovat neomezenou migraci, a tím umožnit vysokou dostupnost.

Hlavním tahákem je nahrazení mnoha různých mechanismů jediným „tlačítkem“, které může být nastaveno na různé úrovně dostupnosti od základní po bezchybovou a které bude využívat obvyklých mechanismů a možnosti rychle změnit nastavení dle potřeby. To by znamenalo, že firmy se mohou zbavit vysoce spolehlivého, ale drahého, hardwaru i bezporuchového softwaru, a přesto si zachovat požadovanou úroveň dostupnosti. To je klíčové pro snižování nákladů i celkové náročnosti správy a vede k tomu, že firmy jsou schopné pružněji reagovat s tím, jak se mění jejich potřeby.

Mobile applications

Do konce roku 2010 bude 1.2 miliardy lidí vlastnit mobilní zařízení schopné využívat všech možných výhod a aplikací Internetu. Už dnes existuje několik tisíc aplikací pro platformy jako třeba Apple Iphone, a to i přesto, že jeho trh je omezený a navíc je u něj potřeba unikátního kódování. Možná bude potřeba počkat si na jeho novější verzi navrženou tak, aby fungovala jak na PC, tak na mobilních zařízeních. Pokud by však rozhraní operačního systému a architektura procesoru byly identické, byl by to obrovský krok dopředu v dostupnosti mobilních aplikací.

“Tento seznam by měl být použit jako jakýsi výchozí bod pro strategické úvahy, firmy by si měly ten svůj upravit podle toho, v jakém oboru podnikají, jaké jsou jejich konkrétní obchodní potřeby a způsob přejímání nových technologií” uvedl Carl Claunch, vice president a analytik firmy Gartner. „Je možné, že při hledání té nejlepší cesty pro každou jednotlivou firmu nebude mít to konečné rozhodnutí nic do činění s jedinou technologií. V některých případech bude tím rozhodnutím pokračovat s investicemi do technologií stávajícím tempem. V jiných případech se firma může rozhodnout pro pilotní provoz anebo jiné, i agresivnější zavedení dané technologie.“

(zdroj www.gartner.com)

Pro přidání komentáře je nezbytné se registrovat.registrace

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase