Virtualizace – tragédie datového centra

( 12 hlasy )

binaryJe virtualizace v datovém centru tragédie?
Může být, ale také nemusí. Pro některé z účastníků dramatu odehrávajícího se v kulisách firemní IT infrastruktury je virtualizace tragédií se vším všudy, pro některé naopak komedie se šťastným koncem, nebo alespoň reálným příběhem ze života. Některé prvky jsou dokonce ve všech příbězích společné a je jen na scénáři a režisérovi, jak se děj vyvine. A tragédie nakonec může i pomoci – její, už od dob antiky dané prvky, nám pomohou podívat se na náš kus očima zkušeného kritika.

Z cloudu bude pršet zlato

( 10 hlasy )

goldEkonomická krize a s ní přicházející tlak na snižování rozpočtů v IT nutí provozovatele datových center ještě více než v minulosti ke zvyšování efektivity provozu a zjednodušení obslužných činností. Jak k tomu mohou přispět novinky v technologiích a koncept Cloud computingu jsme se zeptali Luďka Šafáře ze společnosti EMC.

Jaká je dnes situace v datových centrech?
Ve většině z nich podobná – část většinou testovacích nebo vývojových aplikací funguje ve virtualizovaném prostředí, v oblasti infrastruktury dochází většinou ke konsolidaci a hledá se každá příležitost k ušetření.

A v kterých oblastech? Snižování nákladů není nové téma a zdá se, že není kde brát...
Máte pravdu, nicméně ze statistik vyplývá, že 70% rozpočtu jde jen na udržování datového centra v chodu, což je hodně. Také si musíme uvědomit, že se technologie vyvíjí a co nebylo možné dřív, je možné dnes.

Aspekty managementu Cloud infrastruktury

( 8 hlasy )

teuschel-small-1Cloud prostředí klade nové nároky na management datových center. Bez vhodného nástroje je dosažení výhod Cloud infrastruktury velmi pracné. Nástroj EMC IONIX umožní pro Cloud implementovat funkce pro podporu Service Managementu, Automatizace, Compliance managementu, Service Discovery a Mapping a podporu pro běžný IT provoz včetně rychlého nalezení příčin problémů. Tím naplňuje požadavky metodik jako je ITIL a podobných i pro Cloud infrastrukturu.


IDC: Budoucnost virtualizace

( 9 hlasy )

iStock_000009804792XSmallV první fázi virtualizace šlo především o konsolidaci – jak dokázat více s méně zdroji a jak ušetřit na investičních nákladech spojených s hardwarem, spotřebou energie a firemními prostory. S postupujícím vývojem oddělení IT tuto první fázi opouštějí a do středu zájmu se nyní dostávají úspory provozních nákladů. V zásadě jde o to, jak dosáhnout více pomocí toho, co už máme.

Dimension Data: Jsme na začátku cesty

( 14 hlasy )
zebrMnoho CIO vnímá cloud computing jako svou spásu v období ekonomické krize, protože svým uživatelům slibuje poskytování IT služeb za nižší ceny. Před tím, než se všichni na „služby v oblaku“ vrhnou, je ale potřeba dobře rozlišovat mezi povykem a realitou.
Zeptejte se skupiny IT profesionálů na definici „cloud computingu“, a máte velkou šanci, že dostanete řadu různých odpovědí. Někteří ho definují úzce jako „přístup k virtuálním serverům přes internet“. Jiní ho vnímají jako koncept s širším uplatněním. Gary Middleton, Business Development Manager z firmy Dimension Data, ho definuje jako „metodu poskytování počítačových a aplikačních zdrojů přes síť, jíž může být Internet, a v níž infrastruktura nespadá do vlastnictví organizace“.
Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase