Gartner: Do roku 2012 firmy vynaloží více peněz na investice do private cloud než za nabídky poskytovatelů public cloud.

( 8 hlasy )
penizePodle Gartner budou firmy v nejbližší době upřednostňovat private cloud služby před těmi veřejnými, alespoň do doby než se úroveň public služeb zvýší. Do roku 2012 tak IT organizace utratí více peněz za investice do Private Cloud computing než za nabídky veřejným poskytovatelům.
Rozdíl mezi veřejným a privátním cloud sektorem je v typu zákazníka – u veřejného jsou přes Internet služby nabízeny zákazníkům externím, u privátního interním.

Datová infrastruktura - tepna cloudu

( 10 hlasy )
safar-small-2Data jsou klíčovým prvkem pro tvorbu informací. Virtualizace a koncept cloud computingu přináší transformaci vrstvy operačních systémů i aplikací na data a tím dále zvyšují důležitost datové infrastruktury. Jaké musí být její vlastnosti, aby těmto nárokům vyhověla? Na co se zaměřit při hledání ideální technologie?


Mozy online - online storage jako služba cloudu

( 13 hlasy )
safar-small-4

Mozy online je jedna ze služeb sloužících jako on-line dostupné úložiště. V tomto případě se jedná o službu zajišťující zálohu dat na osobních počítačích garantující přístup odkukoliv různými prostředky a umožňující jejich obnovu z Internetu nebo pomocí fyzických médií.

Jedná se o typický příklad služby poskytované v cloudu, kterou je možné využívat zcela zdarma.


Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase