Případová studie České Radiokomunikace

( 15 hlasy )

sanSpolečnost Dimension Data vybudovala datacentrum Českých Radiokomunikací na bázi technologické architektury Vblock společností VMware, Cisco a EMC. České Radiokomunikace hovoří o svých motivacích pro uvedení nové služby Infrastructure-as-a-Service a důvodech výběru právě technologického řešení Vblock.


Přichází éra zettabajtů

( 11 hlasy )


Nejprve tu máme nové slovo do vašeho slovníčku: zettabajt zettabajtje jednotka odpovídající miliardě terabajtů. Zdá se to být nepředstavitelná velikost, výzkumná společnost IDC však v nedávné studii předpověděla, že do konce desetiletí bude náš digitální svět 44krát větší než dnes a do roku 2020 v něm tak bude třeba spravovat přibližně 35 zettabajtů virtuálních dat. Současné strategie IT sice stačí na správu dnešního digitálního prostředí, mnohé z postupů a řešení ale neobstojí při vyrovnávání s problémy, kterým bude čelit příští generace IT manažerů a ke kterým patří mimo jiné zálohování dat a jejich obnovení po havárii. Současná pravidla a řešení přestanou dostačovat dříve, než by se nám možná líbilo.

Cloud computing: Co ty pojmy znamenají?

( 23 hlasy )


thumb_pojmyCloud computing je v centru pozornosti mnoha pragmatických organizací, kterým vadí stále vyšší složitost a nepružnost jejich IT prostředí a rostoucí náklady na jeho provoz. Cloud computing je pro ně atraktivní, protože přináší příslib podstatně jednoduššího a efektivnějšího nasazení i správy IT. EMC je v čele pelotonu dodavatelů, kteří zákazníkům pomáhají naplnit potenciál cloud computingu. Naším cílem je dovést zákazníky tou nejbezpečnější cestou až k realizaci koncepce „private cloud“.
Právě tak, jako meteorologická oblačnost mívá nejrůznější tvary a druhy – kupovitá, slohová, řasnatá atd. – totéž platí i o různých IT cloudech. Navíc v souvislosti s technologií cloud computing vznikla podobně komplikovaná (a místy až matoucí) terminologie. V čem kupříkladu spočívá rozdíl mezi privátním cloudem, veřejným cloudem a komunitním cloudem?

S hlavou v oblacích, s nohama na zemi

( 9 hlasy )

Petr Paukner, Business Development Manager, EMC Czech Republic s.r.o.

micBez křišťálové koule je obtížné odhadnout, zda je ekonomická krize již za námi, nebo zda nás její další nápor ještě čeká.  S jistotou však můžeme říci, že je před námi období „rozpočtové zodpovědnosti“.

Komerční sféra je na podobná období zvyklá a je připravena hledat vyvážené postupy při hledání oblastí možných úspor a oblastí efektivních investic.  V případě úspor je odpověď relativně jednoduchá – zvýšit efektivitu využívání zdrojů, které jsou k dispozici.

Lidé zodpovědní za strategický rozvoj informačních a komunikačních technologií hledají cesty, které umožní interním IT organizacím chovat se více proaktivně a strategicky.  Volbu vhodných strategií pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků umožňují propracované koncepty výstavby a využívání IT zdrojů.  Jedním z nejčastěji zvažovaných konceptů je cloud computing.

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase