Virtualizace – tragédie datového centra

( 12 hlasy )

binaryJe virtualizace v datovém centru tragédie?
Může být, ale také nemusí. Pro některé z účastníků dramatu odehrávajícího se v kulisách firemní IT infrastruktury je virtualizace tragédií se vším všudy, pro některé naopak komedie se šťastným koncem, nebo alespoň reálným příběhem ze života. Některé prvky jsou dokonce ve všech příbězích společné a je jen na scénáři a režisérovi, jak se děj vyvine. A tragédie nakonec může i pomoci – její, už od dob antiky dané prvky, nám pomohou podívat se na náš kus očima zkušeného kritika.

Expozice

Hlavní postavy zápletky jsou většinou pevně dané a v mnoha firmách podobné.
Obchodní oddělení, tak vzdálené poklidnému světu binární logiky, přinášející chaos absolutně upřednostňující obchodní výsledky a nekonečné požadavky.
Správci aplikací v šedé zóně,strážící své aplikace a dobývající pro ně vždy ty nejlepší servery a nejrychlejší sítě.
Správci operačních systémů úzce spolupracující se správci serverů, se kterými tvoří životně důležité n-tice.

A infrastruktura – síťe a úložiště. Cévy a krev datacentra, které každý podobně jako v životě vnímá jen když jsou příliš úzké, případně když je jich příliš málo.

Samostatnou skupinou elementů je vedení podniku, případně finanční oddělení. Společným znakem těchto oddělení je vnímání „IT“ jako „něčeho“ co už má být „hotové“ zatímco se do „toho“ pořád investuje, i když vlastně firma dělá pořád to samé.
Situace, ve které se postavy nacházejí, vám zřejmě přijde povědomá. Virtualizace, jako jeden z předpokládaných zdrojů úspor, je reprezentovaná více či méně dokončeným projektem (projekty), jehož výsledkem je skupina testovacích  nebo vývojových systémů v serverové farmě. Peněz je málo, a ty které jsou, se investují jen s vidinou úspor nebo lepších výsledků. A ve virtualizaci se pokračuje silou, na základě rozhodnutí typu „od 1.7. budou aplikace migrovány, a všechny nové nasazovány ve virtualizovaném prostředí.

Kolize

Postavy našeho dramatu se s nastalou situací vypořádavají samozřejmě různě. Nejvíce kolizí vzniká z nepřipravenosti na zásadní změnu v organizaci zdrojů v datovém centru.
Tradiční vazba funkcionality-aplikace-operační systémy-servery-síť-data, kde byli jednoduše dohledatelní vlastníci jednotlivých částí, padá.
Vlastníci aplikací se necítí dobře, pokud mají sdílet „jejich“ zdroje s ostatními aplikacemi a s tím související definice ne ideálních, ale nutných SLA, které má infrastruktura zajistit, je objektivně nelehký úkol. Ten vyžaduje přinejmenším fundovanou analýzu stávajících datových toků a provázanosti jednotlivých částí aplikačního celku.
A „infrastruktura“ se najednou rozšířila i na oblast serverů a virtualizační vrstvy, do které jsou jednotlivé počítače vsazovány bez nutné znalosti jejích detailů. Dříve spíše tušená, než opravdu kontrolovaná, a vynucované úrovně poskytovaných služeb včetně extrémní důležitosti zálohování a obnovy (protože i vlastní logika serverů a aplikací se změnila na data v diskových polích), nutí ke změnám v řízení a zbourání původních komunikačních schémat.

Krize

Krize je v případě našeho příměru umocněná vnějšími vlivy. Zpomalení růstu, nebo dokonce pokles ekonomiky, který je v současné chvíli přítomný (záměrně se zde vyhýbám spekulaci, jestli je z větší části před námi, či za námi), vyostřuje případné konflikty a zvýrazňuje problémy neefektivního využití zdrojů a nutnosti šetřit a šetřit.

Peripetie

Teď může přijít zásadní zvrat v ději, který rozvinutou virtuální truchlohru buď posune vstříc záhubě hrdinů jak velí klasik, nebo naopak situaci vyřeší deus ex machina.

Nezáleží totiž jen na tom jestli se virtualizace nasadí – je totiž téměř jisté, že bez ní to při současném tlaku na snižování rozpočtů a nutnosti sdílet (přiznejme si, většinou ne úplně dobře využité) zdroje nepůjde. Také už byla nějak nasazena. Je ale velmi podstatné jak se virtualizace uchopí a jaký bude její rozsah.

Při virtualizačních projektech se totiž často zapomíná, že bez uplatnění principů virtualizace i jinde, než jsou samotné servery nebudou efekty takové, jak se původně předpokládalo.
Zejména na úrovních infrastruktury, sloužící jako spolehlivý podklad pro provozování firemních aplikací, lze dosáhnout s nasazením virtualizace úložišť a sítí přínosy, které by bez virtualizace jako takové prostě dosáhnout nešly. A v tomto prostoru se teprve začne ukazovat, proč se celou „v-“ problematikou celý IT průmysl zaklíná už několik let.

Dodržení virtualizačních konceptů totiž umožní opravdu se vyvázat ze závislosti na jednotlivých fyzických prvcích , které se mohou v ideálním případě stát jakousi homogenní stavební hmotou – každý do ní další přidaný prvek dodává virtualizačním vrstvám jednotnou podobu a při odebrání částí zůstávají vlastnosti celku zachované – celek je jen trochu menší.

Udržet jednotnou a funkční linii virtualizace není samozřejmě při zahrnutí všech důležitých vrstev fungování datového centra jednoduché. Proto výrobci technologií přicházejí v této oblasti s deklaracemi spolupráce, které umožní provozovatelům datových center spolehnout se na to, že budou jednotlivé prvky fungovat v daném prostředí jak mají. Příkladem je iniciativa VCE (Virtual Computing Environment), kterou vytvořily společnosti VMware, CISCO a EMC. Spolupráce je vidět mj. ve vývoji společných ucelených řešení, (v-Block), které jsou určené jako základní stavební kameny pro budování, rozšiřování i provoz datového centra. Každá z účastnících se společností pak na sebe bere záruku funkce celku – zákazník se tak může s problémy obrátit na libovolného člena koalice, ať už se jeho požadavky týkají technologie VMware, serverů CISCO UCS, sítí, nebo úložišť EMC Symmetrix V-Max, příp. Clariion.

Hlavním tahákem je ale zejména jednotný systém pro správu celého řešení – EMC Ionix Unified Infrastructure Management, který teprve umožňuje zacházet s virtualizační vrstvou, servery, úložišti a sítí jako s jedním celkem.
I proto katastrofu, jako závěrečnou část antické tragédie, záměrně vynechávám - nemusí totiž nastat. Doby antiky jsou dávno pryč, stejně tak jako středověk IT, jehož konce jsme právě svědky.
Nastává nový věk – rozšíření virtualizace přinese v blízké budoucnosti změnu IT jako takového – příště bude hlavním tahákem třeba zpívání v dešti. Tedy s cloudem nad hlavou.

Pro přidání komentáře je nezbytné se registrovat.registrace

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase