S hlavou v oblacích, s nohama na zemi

( 9 hlasy )

Petr Paukner, Business Development Manager, EMC Czech Republic s.r.o.

micBez křišťálové koule je obtížné odhadnout, zda je ekonomická krize již za námi, nebo zda nás její další nápor ještě čeká.  S jistotou však můžeme říci, že je před námi období „rozpočtové zodpovědnosti“.

Komerční sféra je na podobná období zvyklá a je připravena hledat vyvážené postupy při hledání oblastí možných úspor a oblastí efektivních investic.  V případě úspor je odpověď relativně jednoduchá – zvýšit efektivitu využívání zdrojů, které jsou k dispozici.

Lidé zodpovědní za strategický rozvoj informačních a komunikačních technologií hledají cesty, které umožní interním IT organizacím chovat se více proaktivně a strategicky.  Volbu vhodných strategií pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků umožňují propracované koncepty výstavby a využívání IT zdrojů.  Jedním z nejčastěji zvažovaných konceptů je cloud computing.Ten je definován jako poskytování dat, aplikací či služeb, provozovaných na virtualizovaných sadách serverů v privátních sítích (privátní cloud), nebo na Internetu (veřejný cloud) s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. 

Hlava v oblacích

Klíčovým principem celého konceptu je virtualizace.  Ve světě masírovaném vizemi virtuální reality nás může termín virtualizace trochu zarazit.  V tomto případě se však jedná o virtualizaci využívání existujících IT zdrojů služeb.  Ta zajišťuje vyšší flexibilitu, zastupitelnost a ochranu využívání informačních technologií.  Soudě podle publikovaných průzkumů záměrů managerů zodpovědných za strategický rozvoj podniků, jsou si tito lidé předností konceptu privátního cloudu vědomi a vkládají v něj nemalá očekávání.  Zhruba 30% managerů větších firem se domnívá, že implementace architektury privátního cloudu by přinesla jejich organizaci „významné“ přínosy, 40% očekává „jisté“ přínosy.  Zhruba 30% organizací  se do nějakého virtualizačního projektu již pustilo.

Při vší skepsi, kterou asi většina Čechů trpí vůči podobným průzkumům, jsou to čísla zajímavá a ještě zajímavější je hodnocení již realizovaných projektů.  Zhruba polovina projektů je hodnocena tak, že splnila cíle a očekávání.  Navíc jedna třetina projektů očekávání a požadované parametry překročila.

S trochou zjednodušení lze říci, že informační technologie slouží pro přetváření dat, (které vaše organizace získává o své vlastní činnosti ze svých vnitřních, případně vnějších zdrojů) na smysluplné informace. Tyto informace jsou využívány pro jednotlivé činnosti vaší organizace. V optimálním případě jsou tyto informace přetaveny ve specifické znalosti (praktiky nebo procesy), které činí vaši organizaci jedinečnou a konkurenceschopnou.

Nohy na zemi

Výhodou konceptu privátních cloudů je, že umožňuje postupné řešení problémů v jednotlivých vrstvách IT. Prostředky vhodné pro specifické vrstvy si ukážeme na příkladech řešení firmy EMC, její divize virtuální infrastruktury VMware a divize bezpečnosti RSA.

Konsolidace a virtualizace datových úložišť – zde je možné dosáhnout snižování počtu fyzických datových serverů při současném zvýšení jejich odolnosti proti výpadkům a snadné rozšiřitelnosti takové architektury.  Tuto konsolidaci lze usnadnit pomocí datových úložišť odstupňovaných produktových řad Symmetrix, CLARiiON a Celerra s možností až řádového snížení nároků na potřebné kapacity pomocí deduplikačního nástroje DataDomain pro kompresi dat.

Virtualizace výpočetní kapacity – zde je možné dosáhnout větší flexibility při získávání vyššího výpočetního výkonu (potřebného např. pro špičkové zatížení finančních aplikací v čase ročních uzávěrek, nebo zpracování odezvy nárazových marketingových kampaní).  A naopak lze optimalizovat odpojování/vypínání výpočetních kapacit v čase, kdy nejsou potřeba. Produkt vSphere například umožňuje virtualizaci aplikací a procesů při zajištění nepřetržitého chodu organizace.

Standardizace a zprůhlednění business procesů – zde lze dosáhnout vyšší flexibility a optimalizace základních činností jednotlivých organizací.  A to vše při snížení nákladů a nároků na správu, údržbu a vývoj tohoto prostředí.  To ostatně platí pro všechny úrovně virtualizovaného prostředí. Vhodnými nástroji jsou pro řízení zdrojů Distributed Resource Scheduling a pro optimalizaci spotřeby energie Disributed Power Management.

Zvýšení výkonu a mobility jednotlivých aplikací a služeb – zde lze (např. u globálně působících organizací, které některé své řídící nebo dohledové činnosti stěhují „za sluncem“ mezi několika středisky kolem celé zeměkoule) zajistit přesun celých aplikací na místo lokálního vykonávání. Tím lze, kromě jiného, zvýšit jejich výkon a odolnost a současně např. ušetřit za licence takto sdílených aplikací. Nástroj vMotion umožňuje přesunout virtuální počítače ve spuštěném stavu bez přerušení poskytovaných služeb.  To umožňuje za provozu měnit konfiguraci a usnadňuje upgrade hardware i software.

Virtualizace desktopů – zde je možné zlepšit zabezpečení, zjednodušit správu a inspirovat (nebo vynutit) dodržování standardů. Zde se může uplatnit řešení VMware View, které lze použít i jako prostředí pro zajištění správy desktopů jako poskytované služby.

Můžeme si samozřejmě klást otázku – „má to nějaký háček?“.  Nejčastěji je spatřován v bezpečnosti virtualizovaného prostředí. Bez nároku na kompletní rozbor lze konstatovat, že zkušenosti z již realizovaných projektů naopak ukazují, že se celková bezpečnost zvyšuje, především díky přehlednější správě přístupových oprávnění, správě identit a snazšímu monitorování celého prostředí. Jako důkaz snad může posloužit fakt, že např. produkty VMware byly certifikovány Národním bezpečnostnín úřadem na úroveň hodnocení EAL 4+, tedy pro práci s utajovanými skutečnostmi.

Architektura cloud je koncipována tak, aby umožnila využívání informačních technologií jako služeb.  Promyšlená implementace této architektury dává organizacím nebývalou možnost rozhodování o tom, které části (případně funkce) svého IT považují za klíčové a chtějí si je ponechat, a které mohou (třeba někdy v budoucnu) nechat využívat přes specializované poskytovatele. Uživatelé i poskytovatelé služeb přitom mohou s výhodou využít postupnou standardizaci nástrojů, jdoucích napříč významnými dodavateli IT.  Příkladem takové kooperace je Virtual Computing Environment – koalice firem  VMware, Cisco a EMC a jejich společná architektura.

Pro přidání komentáře je nezbytné se registrovat.registrace

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase