Dimension Data: Jsme na začátku cesty

( 14 hlasy )
zebrMnoho CIO vnímá cloud computing jako svou spásu v období ekonomické krize, protože svým uživatelům slibuje poskytování IT služeb za nižší ceny. Před tím, než se všichni na „služby v oblaku“ vrhnou, je ale potřeba dobře rozlišovat mezi povykem a realitou.
Zeptejte se skupiny IT profesionálů na definici „cloud computingu“, a máte velkou šanci, že dostanete řadu různých odpovědí. Někteří ho definují úzce jako „přístup k virtuálním serverům přes internet“. Jiní ho vnímají jako koncept s širším uplatněním. Gary Middleton, Business Development Manager z firmy Dimension Data, ho definuje jako „metodu poskytování počítačových a aplikačních zdrojů přes síť, jíž může být Internet, a v níž infrastruktura nespadá do vlastnictví organizace“.

Koncept cloud computingu není žádnou novinkou. Různé formy cloud computingu, např. „software as a service“ (SaaS), už existují více než osm let. SaaS využívá cloud computing ve své architektuře a je v podstatě jednoduchou aplikací poskytovanou a licencovanou na dálku cloud poskytovatelem předplatitelům, k využití jako služba na vyžádání.

Salesforce.com je známým příkladem firemní aplikace prodávané jako služba. Ostatní variace cloud computingu zahrnují platformy jako služby (PaaS), jako např. aplikace SAP, nebo infrastrukturu jako službu (IaaS), např. Akami Video Network.

Mnoho povyku pro nic?

Všichni v oboru nyní mluví zejména o PaaS a IaaS, které momentálně tvoří klíčovou nabídku v platformě cloud. Organizace mohou pronajímat zpracování svých firemních aplikací cloud poskytovatelům bez toho, aniž by se musely zabývat nečinnými CPU nebo nevyužitým místem na disku. Cloud poskytovatelé fakturují pouze za služby využité na bázi „platby za používání“.

Realita je ovšem taková, že zatímco mnoho obchodníků se profiluje jako cloud poskytovatelé, zejména služeb PaaS a IaaS, pouze několik z nich je ve skutečnosti schopno dostát svým slibům. Smlouvy o poskytování služeb mezi poskytovateli a předplatiteli ve většině případů neexistují. Navíc existuje spousta nezodpovězených otázek ohledně bezpečnosti dat, rizika svázání se s pouze jediným dodavatelem, nebo soukromí. Middleton se domnívá, že před tím, než se z cloud computingu stane opravdu revoluční a vyspělá technologie, bude ještě potřeba získat spoustu dalších znalostí, a další vzdělávání se v oboru tak bude nutností.

Pokračuje: „Počítačové a síťové služby se slučují do jedné propletené konstrukce a vytvářejí „předivo“, v němž je síť kritická pro úspěšný výkon aplikačních služeb. Provozní vzorce na sítích se změnily víc během posledních pěti let než za předchozích 25 let, ale vznik těchto konstrukcí bude klást stále vyšší nároky na sítě, které pravděpodobně nejsou připraveny zvládnout současné objemy dat. Sítě a „síťové cloudy“ budou vyžadovat průběžné investice tak, aby se zajistilo, že jsou dost robustní na zvládnutí cloud computingu.

Létaní v oblacích

Nirvana, kterou skutečný cloud computing slibuje, ještě není realitou. To ale neznamená, že potenciální cloud uživatelé nemohou začít s přípravami. Před tím, než se této nejnovější módě poddáte, zamyslete se nad různými fázemi vývoje technologie cloud computingu a slaďte s tímto vývojem vaši organizační strategii. Začněte například migrací základních služeb na SaaS.

Dále se ujistěte, že základní stavební kameny vaší infrastruktury jsou na místě tak, aby cloud computing podporovaly. Datové centrum je výchozím bodem těchto úvah. V datovém centru se skladují a zpracovávají data, je to zároveň i centrála, z níž běží veškeré aplikace. Díky projektům procesní a datové virtualizace se momentálně mnohá datová centra posunula ve vývoji tak, že jsou schopna nabídnout lepší výkonnost za méně peněz a za cenu menší ekologické zátěže.

Ještě důležitější je fakt, že sítě datových center jsou kritickým základním prvkem, bez něhož by cloud computing nebyl možný. „10ti gigový Ethernet je odpovědí na požadavek zvýšené výkonnosti. Stále více také pozorujeme konvergenci sítí v rámci datových center pro podporu datového provozu i uchovávání dat.“ vysvětluje Middleton.

Se zázemím solidních sítí v datových centrech mohou organizace začít stavět interní cloud, v němž se aplikace pohybují v povětšinou zautomatizované infrastruktuře. Navíc, s přechodem na architekturu skutečně založenou na konceptu cloud mohou firmy začít pronajímat méně důležité aplikace s nižšími nároky na kvalitu služeb jiným cloud poskytovatelům.

Nebe nad hlavou

Možnosti, které skutečný cloud computing nabízí, jsou opravdu podmanivé. Efektivita centralizované počítačové infrastruktury se snadným přístupem přes internet umožní například firmám, aby své aplikace posílily nebo naopak zredukovaly podle svých potřeb tak, aby zvládaly větší či naopak menší počet uživatelů. To změní finanční modely datových center z CAPEX na OPEX s tím, že uživatelé cloud computingu nebudou muset investovat do hardwaru, softwaru a služeb, a namísto toho budou raději platit cloud poskytovatelům přímo za to, co opravdu využívají.

IT operace budou pružnější a ve většině případů budou pronajímány s mnohem nižšími náklady a při větší výkonnosti. Aplikace budou koncovým uživatelům dodávány mnohem rychleji než dnes, a zaměstnanci budou schopni své aplikace propojit přes jakoukoliv infrastrukturu, za požití jakýchkoliv zařízení, ať už telefonů, PDA nebo netbooků.

Do deště s deštníkem

Middleton varuje, že firmy, které se cloud computingu upíší, nechají providerům klíče od svých království za příslib správy části jejich infrastruktury. I proto tedy nejprve ohodnoťte schopnost toho kterého poskytovatele splnit své sliby a splnit vaše požadavky. Vybraný cloud provider také musí být schopen splnit vaše cenové požadavky i nároky na operační Service Level Agreements. Zhodnoťte možná rizika analýzou jejich podmínek. Rozhodněte se, zda je vaše organizace schopna fungovat i během výpadků a zjistěte, jak s případnými výpadky daný cloud provider nakládá.

Pečlivě ohodnoťte cloud providery s ohledem na technické, obchodní a servisní parametry, a nechte si otevřenou možnost využití několika různých cloud poskytovatelů. Outsourcujte na několik různých cloudů, vyvarujete se tak možnosti svázání se pouze s jedním poskytovatelem, a naopak si tak vytvořte možnost optimalizovat různé cloudy pro určité konkrétní typy zadání, jako například využití v důležitých finančních aplikacích.

Závěrem je potřeba uvést, že cloud computing není jenom líbivá fráze – naopak, má našlápnuto k tomu, aby jeho využití v příštích letech úplně transformovalo tržní prostředí. Stejně jako s každou jinou novou technologií, firmy by měly při jeho zavádění postupovat obezřetně. Takže zatímco toto odvětví dozrává a dospívá, nenechte se ničím překvapit. Začněte si připravovat stavební kameny pro to, abyste se mohli na cloudy jednoduše napojit ve chvíli, kdy přestanou být novinkou a zařadí se do hlavního proudu.

(zdroj Dimension Data)

Pro přidání komentáře je nezbytné se registrovat.registrace

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase