Gartner: Do roku 2012 firmy vynaloží více peněz na investice do private cloud než za nabídky poskytovatelů public cloud.

( 8 hlasy )
penizePodle Gartner budou firmy v nejbližší době upřednostňovat private cloud služby před těmi veřejnými, alespoň do doby než se úroveň public služeb zvýší. Do roku 2012 tak IT organizace utratí více peněz za investice do Private Cloud computing než za nabídky veřejným poskytovatelům.
Rozdíl mezi veřejným a privátním cloud sektorem je v typu zákazníka – u veřejného jsou přes Internet služby nabízeny zákazníkům externím, u privátního interním.

Přestože se hodně mluví o tom, že by stávající IT infrastruktury a procesy mohly být nahrazeny cloud technologiemi, ve skutečnosti pravděpodobně budou firmy různé technologie všelijak kombinovat. IT oddělení vetších podniků tak budou zodpovědná za řízení a zavádění interních IT projektů, jedním z nichž bude i private cloud. Kromě toho na sebe IT oddělení vezmou zodpovědnost za IT sourcing, ať už z interních nebo interních zdrojů či kombinací obou nejvhodnějších pro konkrétní typy služeb.

Private cloud služby otevřou public cloud segmentu dveře, a do budoucna by tedy mohly existovat vedle sebe.  Do doby, než úroveň public segmentu vyspěje (a to může trvat roky nebo i desetiletí) tak budou firmy potřebovat využívat služeb private cloud.

Analytici Gartner uvedli, že vhodné investice do private cloud služeb také v budoucnu firmám usnadní přechod na public cloud služby. U služeb, které by výhledově měly stát na technologii cloud, by organizace měly ohodnotit návratnost investic na vývoj vlastních private služeb do doby, než se zlepší nabídky externích dodavatelů.

Při přechodu z privátního na veřejný cloud nebude pro firmy důležitá pouze změna samotné technologie, ale zároveň i změna firemní kultury i způsobu komunikace. Firmy, které se těmto změnám podrobí nejdříve, se budou schopny lépe rozhodovat, což může usnadnit i jejich přechod na public platformu.

Ne všechny IT služby jsou určeny pro cloud computing; některé se lépe hodí do interních obchodních aplikací. U služeb určených pro cloud computing navíc firmy musí zvažovat, zda se jim vyplatí využít službu již existující a nebo vyvinout službu vlastní.

Do budoucna předvídá Bittman každé cloud službě jinou perspektivu, s tím, že každá by si měla najít oblast, na kterou se zaměří a tím se odliší od konkurence. Někteří cloud poskytovatelé se tak zaměří na těsnější integraci nebo IC, jiní zase například na jednoduchost rozhraní nebo standardizaci.

Očekává se, že pro to, aby se firmy vůbec dokázaly kvalifikovaně rozhodovat, budou potřebovat obchodně i technologicky zdatné sourcingové týmy, které budou stát za výběrem těch nejlepších cloud služeb pro posílení firemních obchodních záměrů.  

Místo malých firem, jejichž služby nejspíš nebudou dostatečně efektivní, budou firmy spíše využívat služeb makléřů. Ti budou moci nabídnout nejenom své bohaté zkušenosti v oblasti cloud služeb, ale i schopnost orientace v konkrétních odvětvích a rychle se měnícím trhu samotném. S největší pravděpodobností pak makléři budou svým zákazníkům nabízet i nejlepší cenové podmínky, a to díky svým nižším nákladům.

Mr. Bittman nabídl následující 3 bodový plán pro CIO a dalších IT profesionály, kteří zvažují budoucnost technologií cloud ve svých firmách.

Nyní

- Experimentujte s technologií cloud a zjistěte, na kterých místech organizace se již využívá
- Veďte projekt založený na cloud přesahující několik složek organizace

Příštích 90 dní

- Využijte virtualizace jako katalyzátoru v modernizaci IT
- Tvorba strategií pro služby a privátní cloud
- Identifikace nových obchodních příležitostí nabízejících se v souvislosti s cloud

Příštích 12 měsíců

- Tvorba celkové strategie využití cloud platformy
- Vybudování dynamického souboru zdrojů

(zdroj www.gartner.com)

Pro přidání komentáře je nezbytné se registrovat.registrace

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase