Legislativa

Legislativa v cloudu

( 13 hlasy )

legislativaCloudový koncept by obecně nebyl možný bez masivní virtualizace - ostatně její úroveň v IT prostředí je jedním z klíčových ukazatelů, zda se vlastně o cloud jedná. Pro přiblížení – zkuste si změřit právě váš cloud status

Virtualizace, kromě podstatných změn v technických parametrech provozu IT, přináší i zásadní změny ve vnímání odpovědnosti a vlastnictví.

Doposud nebývá zvykem a mnohdy ani potřebou  upravovat vztahy uvnitř firmy interními smlouvami. Důvodem je přirozená vazba aplikační logiky na hardware a infrastrukturu. Při hledání odpovědnosti za provoz aplikace nebo řešení otázek vlastnictví dat není potřeba složitě pátrat – příslušné servery a infrastrukturní části lze snadno identifikovat.

Virtualizace a cloud toto mění. Aplikace běží „někde“ v rámci virtualizované infrastruktury a jejich přesná lokalizace v daném čase je obtížná. Tím, jak se budou technologie dále vyvíjet, nebude zřejmě ani proveditelná, protože kód aplikace bude vykonáván na mnoha serverech paralelně.

Proto při budování cloudových prostředí nabývají na důležitosti legislativní otázky. Zákony samozřejmě slouží primárně k úpravě vztahů mezi různými subjekty, a proto vnímáme přirozenou potřebu ukotvovat smlouvami vztah k „cizím“ osobám, a v případě využívání veřejného (public) nebo kombinovaného (hybrid) cloudu.

Z výše uváděných důvodů je nutné na tyto otázky myslet i v případě vnitřního IT ve firmě. Nastavení jasného rozhraní mezi IT a byznysem posouvá firmy blíže současnému standardu v poskytování IT – a to jako služby (ITaaS).

Jak tedy na to?

  1. Identifikujte „zákazníky“ a „poskytovatele“. Nezáleží na tom, že se v malých prostředích role prolínají. Naučte se vnímat odlišnost pozice v rámci různých služeb.
  2. Nadefinujte „služby“, které jsou zákazníkům poskytovány. Na začátku není potřeba nic nového vymýšlet, stačí popsat to, co už je.
  3. Uvědomte si, že IT je primárně vnímáno jako nákladové středisko. Připravte se na to, že by mělo být možné všechny peníze, které do IT firma investuje, rozpočítávat zpět do služeb, které IT poskytuje.
  4. Přizpůsobte organizační strukturu vašeho IT službovým konceptům. Vystavte definovaný komunikační kanál vašim zákazníkům a řešte jejich požadavky s péčí odpovídající úrovni služby, za kterou si platí.
  5. Buďte připravení konstruktivní diskusi o změnách. Tlak na snižování nákladů vás už potkal nebo potká a takové téma by mělo být diskutováno s reálnými podklady v ruce.
Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase