Optimalizace Aplikací

( 8 hlasy )

michaeli2-small-1Centralizace aplikací v datovém cetru řeší problém efektivního hostování. To bohužel přináší problém dopadu latence na chování aplikací. Zpoždění je fyzikální jev, se kterým musí aplikace počítat už při návrhu komunikačních rozhraní. Pro starší aplikace nebo nově navržené v prostředí LAN, je nutné minimalizovat dopad latence eliminací zbytečných zpráv po lince se zpožděním. K tomuto cíli slouží metody akcelerace aplikací v prostředí WAN a pokročilé kompresní technologie. (WAAS, TFO, DRE, LZ, CIFS Akcelerace, WAFS, pipelinning)


EMC ATMOS Technicky

( 2 hlasy )

teuschel-small-3Techničtější představení EMC Atmos jako Cloud  Storage.

EMC ATMOS je dostupný v několika provedeních, lišících se kapacitou a výkonem. Umožní vybudovat rozsáhlé datové úložiště s kapacitou desítek TeraByte až tisíce PetaByte, bez omezení počtu uložených objektů jaké je u klasických filesystémů nebo SAN úložišť.  ATMOS je postaven na bázi standardních komponent a poskytuje tak ochranu proti technologickému zastarávání  Pro přístup k datům se používá standardního TCP/IP protokolu s využitím běžných protokolů jako je CIFS, NFS nebo Web optimalizované XML protokoly. Otevřené API rozhraní umožní výrobcům software integrovat své aplikace s Cloud storage.

Představení několika příkladů použití.

EMC IONIX UIM - Navigace Cloudem

( 7 hlasy )

teuschel-small-2EMC IONIX Unified Infrastructure Manager - UIM - je nástroj vyvinutý pro management Cloud infrastruktury na bázi technologií VMWARE, Cisco a EMC. Umožní sjednotit správu všech vrstev Cloudu. Poskytuje funkce pro detailní inventarizaci v Cloudu, pro detailní reporting, pro mapování vazeb mezi aplikacemi provozovanými v cloudu. Zajišťuje Compliance vynucením minimálních požadovaných parametrů, zejména pro zajištění provozní bezpečnosti. Umožní projektovat a plánovat změny v Cloud včetně simulace jejich dopadu. Poskytuje nástroje pro optimalizaci parametrů Cloud komponent.

Virtualizace DC

( 7 hlasy )
michaeli-small-1Virtualizace v sítích představuje základní rys pro tvz. multi-tenancy prostředí (multi-vlastnictví). U cloud computingu se masivně využívá virtualizace. Multi-tenant prostředí umožnuje provoz více zákazníků vzájemně oddělených nad jednou fyzickou infrastrukturou. Metody virtualizace se v prostředí lokálních nebo rozlehlých sítí liší. Představujeme problematiku virtualizace v LAN, respektive v sítích datových center a jejich DR/BC (disaster recovery/backup center).


EMC Atmos - cloud storage zevnitř

( 6 hlasy )
safar-small-3

Takzvaný "Public cloud" je často využíván pro internetové a jim podobné aplikace. Data, se kterými takové typy aplikací pracují, jsou v celkovém součtu velmi objemná (řádově až desítky petabytů) a rozdělená na jednotky s velmi rozdílnými nároky na dostupnost.

EMC Atmos je technologie objektového úložiště, která umožňuje uchovávat a jednoduše spravovat data uvnitř cloudu, automaticky optimalizovat jejich rozložení a poskytovat je pomocí standardních rozhraní (API nebo souborové služby).

Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase