FAST – data uložena tam kde si zaslouží

( 8 hlasy )

VASEK-SMALL-2Ukládat data do datových vrstev podle jejich nároku a významu je velmi efektivní postup pro redukci nákladů. Efektivní je však jedině tehdy ,kdy je provedena bezchybná klasifikace dat a na základě ní zvolena vhodná datová vrstva pro jejich uložení.  FAST –(Fully automated storage tiering) je technologie, která na základě analýzy uloží data na vhodnou datovou vrstvu automaticky.Propojení DC po páru tmavých vláken

( 6 hlasy )

michaeli2-small-3Propojení datových center po tmavém vláknu využívá primárně vlnového multiplexu pro vicekanáloný provoz. CWDM pasivní MUX/DEMUX multiplexuje 8 kanálů pro 1G ETH a 1/2/4G FC. Pomocí pasivního EWDM filru je možné přidat dalších 8 kanálů z DWDM pásma pro 10G ETH a 8G FC. Jelikož CWDM/EWDM nejsou client protected, vysokou dostupnost je nutné řešit na úrovni připojených aktivních prvků. Pro pouhé 2 kanály nad tmavým vláknem existuje Y-cable splitter, který spojuje jednu vlnovou délku z pásma CWDM a druhou z pásma DWDM.
(CWDM, EWDM, Y-Cable, Dark Fibre)Redundatní připojení Clusterů

( 5 hlasy )

michaeli2-small-2Pro vysokou dostupnost clusterů v síťi Ethernet a Fibre Channel jsou k dispozici rozdílné prostředky. V Ethernetovém síťi mluvíme o NIC teamingu, který na úrovni síťového ovladače využívá rozhraní Active-Passive nebo Active-Active. Na strane fibre channelu se dostunost řeší přímo na úrovni aplikace přes Multi Path IO. Infrastruktura proto musí garantovat dvě izolované cesty mezi iniciátorem a targetem. (NIC Teaming, NIC Channeling, 802.1ad, Active/Standby, NPI, NPIV, MPIO)


Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase