Závod do oblak začíná, zaklekněte do (v)bloků!

( 4 hlasy )
housingSoučástí komplexního řešení Vblock je například velmi výkonné úložiště EMC Symmetrix VMAX.

EMC, společně se společnosti Cisco Systems a VMware představuje řešení kompletní virtuální infrastruktury v definovaných, předpřipravených a vyzkoušených blocích s jednotnou podporou, správou a monitoringem. Konec sporů mezi správci sítí, storage, serverů a aplikací!


Cloud computing  je v současnosti jedno z nejdiskutovanějších témat v prostředí firemního IT. Technologie totiž pokročily natolik, že umožňují virtualizovat valnou většinou serverů nutných pro provozování aplikací. Virtualizované servery jsou zbavené závislosti na jednotlivých kusech hardwaru a lze k nim přiřadit další podobně koncipované  prostředky, jako jsou síťové rozsahy a úložiště. 

Valná většina firem už virtualizaci v nějaké části své infrastruktury využívá – například pro testovací a vývojová prostředí. Tlak na snižování nákladů a objektivní výhody, které s sebou tento koncept přináší (upřímně, ne že by nepřinášel i dostatek „výzev“ – výhody ale ve valné většině případů převažují) nicméně dříve nebo později přivedou virtualizaci i do oblasti produkčních systémů.

Virtuální vrstva umožňuje unifikaci, které by se tradičními metodami dalo dosáhnout jen stěží. A od unifikace není daleko k úvahám nad zobecněnou infrastrukturou, která není ničím specifická a umožňuje běh všech možných typů aplikací, které jsou v danou chvíli potřeba.

Infrastruktura, která se dá spravovat a monitorovat jako celek a zvětšovat (nebo zmenšovat) předem známými způsoby a postupy. To je myšlenka cloudu, mraku, jehož nejdůležitější obecnou vlastností je to, že je složený z velkého množství definovaných prvků, a že se pouhou změnou jejich počtu nemění základní koncept. Ať už jde o beránky na blankytném pozadí nebo ocelově šedou bouřku, stále rozpoznáme mrak jako takový.

Kolektivizace infrastruktury

K problematice cloud computingu existují dva odlišné přístupy. Často se setkáte s tím, že za cloud computing je považován takový stav, kdy dochází k přechodu do infrastruktury provozované externím subjektem, obvykle velkými poskytovateli takových služeb je například Yahoo, Google apod.

Myšlenka má analogii s někdejším vytvářením JZD – nemějme každý svou infrastrukturu, ale podělme se o lán, který můžeme společně obdělávat (nebo to někdo udělá za nás všechny). Všichni uspoříme, zdroje budou lépe využity.

Nenechte se mýlit – tento koncept je funkční a funguje z objektivního hlediska opravdu perfektně, zejména pokud všichni družstevníci chtějí pěstovat pšenici. Nebo kukuřici. Nebo se alespoň shodnou na zelenině, bez určení druhu.

Bohužel ve chvíli, kdy chce každý z jednotlivých uživatelů „pěstovat“ něco jiného - od manioku po pštrosy (pomiňme detail, že produkty živočišné výroby se chovají, nepěstují), a ještě k tomu jej riziko spatření vlastních výdobytků jinými pěstiteli existenčně ohrožuje, je využití výše zmíněných postupů přinejmenším diskutabilní. Proto přichází koncept privátních cloudů.

Hospodaření na vlastním panství

EMC není na poli dodavatelů technologií pro velké společnosti žádným nováčkem, a naučila se chápat jejich potřeby. Stejně tak rozumí a naplňuje myšlenku cloud computingu (nakonec jako vlastník společnosti VMware je de-facto zakladatelem tohoto odvětví jako celku).

Jak ale skloubit výhody, které popsaná filozofie přináší, s odstraněním rizik, která nikdy nejsou daleko? Jak umožnit firmám provozovat vlastní, plně virtualizovanou unifikovanou infrastrukturu, která nebude vyžadovat tak obrovskou péči a investiční prostředky, jaké velmi pravděpodobně výše zmínění obři investovali? Nebo jak umožnit stát se takovým „obrem“, který bude umět poskytovat služby externím zákazníkům, a to definovanou a prověřenou cestou?

Musí to fungovat jako skládanka(po vzoru Lego). Definované kostičky, které obsahují všechno co je potřeba, které jde spravovat a monitorovat jako celek, ze kterých se dá postavit, na co si vzpomenete. Budou to takové bloky, ze kterých bude možné postavit virtuální infrastrukturu. Bude se to jmenovat Vblock infrastructure package.

Vblock – pád první (kdo? co?)

Vblock je infrastrukturní řešení „v kostce“, které obsahuje síťovou část, úložiště, výpočetní výkon (servery) a virtualizační vrstvu, to vše se supportem pomocí jediného kontaktu (odpadá tedy zkoumání, ve které části se vyskytl potenciální problém) a s centrální správou a monitoringem, který je navázaný na specifické management nástroje jednotlivých vrstev řešení.

Vblock je výsledkem spolupráce společností VMware, Cisco Systems a EMC. Ty zformovaly alianci VCE (Virtual Computing Environment), jež představuje dosud nejširší technologickou spolupráci mezi dodavateli různých částí infrastruktury.

Tato spolupráce ve skutečnosti  znamená sdílení výstupů z vývoje nových produktů, přizpůsobování technologií pro bezproblémovou integraci a v neposlední řadě také definované postupy při eskalaci řešených problémů v rámci podpory. Tento typ předpřipraveného řešení dává firmám možnost využít výhod cloud computingu v rámci vlastní infrastruktury a postupný přechod na vnitřní architekturu typu IaaS (Infrastructure-as-a-Service – způsob poskytování infrastruktury jako služby, bez vazby na kapitálové investice).

Pokud potřeby přerostou aktuální konfiguraci, Vblock se může škálovat jak v rámci jednoho bloku (přidávání jednotlivých komponent), tak v rámci datového centra (přidávání celých Vblocků). EMC vytvořilo celou metodiku stavby datových center s použitím těchto předpřipravených infrastrukturních celků a jejich koncentrace do zón, což umožňuje dopředu odhadovat nároky na prostor, energii a chlazení.

Vblock – pád sedmý (s kým?)

Většinu pádů jsme vynechali, i když pád pátý (kterým oslovujeme) se nám snad dosáhnout podařil. Pokud vás řešení Vblock zajímá, rádi vám o něm řekneme víc, ať už přímo, nebo prostřednictvím našich partnerů. Samozřejmě dostanete vyčerpávající informace i od našich technologických spojenců – společností Cisco Systems a VMware. Záleží jen na vašem výběru.

Hodně štěstí při cestě vzhůru!

vbloc

Technologické součásti Vblock

Management - EMC Ionix Unified Infrastructure Manager – umožňuje přidělovat a sledovat prostředky od úrovně jednotlivých vBlocků po úroveň jednotlivých serverů

Úložiště - Od 8TB EMC Celerra NS-120 pro vBlock 0 až po řádově petabajtové konfigurace EMC Symmetrix VMAX. Možnost využít tiering úložiště - od EFD disků po méně výkonné disky SATA.

Síť - Cisco unified fabric komponenty Cisco Nexus 1000V a Cisco MDS 9606

Servery - Bladové řešení Cisco UCS, od 4xB200 (C200) s 48 GB paměti RAM v každém bladu až po 64xC250 šasi s 96 GB RAM v každém šasi

Virtualizace - VMware vSphere 4

Definované úrovně řešení Vblock

Vblock 0 - Vstupní úroveň, testovací platforma. 300-800 standardních virtuálních strojů.

Vblock 1 - Střední úroveň, široká škála různých typů použití, vysoká škálovatelnost, 800-3000 virtuálních strojů.

Vblock 2 - High-end řešení pro stavbu nejnáročnějších datových center. Více než 6000 virtuálních strojů v jednom Vblocku.
Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase