Koalice VCE oznámila dostupnost řešení založených na architektuře Vblock™

( 8 hlasy )

newsKoalice VCE oznámila dostupnost řešení založených na architektuře Vblock™

PRAHA, 11. listopadu 2010 – Koalice VCE (Virtual Computing Environment),
kterou vytvořily společnosti Cisco a EMC s investiční účastí společností VMware a Intel, dnes oznámila všeobecnou dostupnost řešení Vblock™ Powered Solutions for VMware View a Vblock Powered Solutions for SAP. Řešení Vblock Powered Solutions jsou předem důkladně otestované aplikace s certifikací zaručující jejich fungování na platformě Vblock. Koalice VCE v současné době spolupracuje s více než 100 partnery z řad předních společností v 29 zemích, kteří aktivně nabízejí řešení Vblock stále se rozrůstající, rozmanité globální zákaznické základně.
Koalice VCE také oznámila plnou dostupnost funkcí technologie Fiber Channel over Ethernet (FCoE) v rámci své špičkové architektury Vblock, které zákazníkům přinesou další zjednodušení, flexibilitu a efektivitu nasazení. Obě oznámené novinky zákazníkům umožňují rychlejší a efektivnější využití virtualizovaných prostředí díky odstranění časově náročných a nákladných procesů plánování, návrhu architektury a testování, které dnes v datacentrech vyžadují největší množství IT prostředků.

Všeobecná dostupnost řešení Vblock Powered Solutions

Od dnešního dne dostupné řešení Vblock Powered Solution for VMware View 4.5 zákazníkům umožňuje urychlit nasazení virtuálních klientských počítačů a současně splnit požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů. Zákazníci mohou jednoduše a efektivně škálovat virtuální počítače za příznivou cenu, uchovat si kontrolu nad správou prostředí a poskytnout uživatelům větší volnost a vyšší zabezpečení.
Okamžitě dostupné je také řešení Vblock Powered Solution for SAP, s jehož pomocí zákazníci mohou snáze převádět své aplikace SAP do virtuálního prostředí postaveného na platformě Vblock a zajistit efektivnější zprovoznění nových nasazení produktu SAP. Použití produktu SAP na platformě Vblock přináší prokazatelné výhody z hlediska celkových nákladů na vlastnictví, vyšší efektivity IT a snazšího nasazení. Ze studie provedené společností VMS, která zkoumá celkové náklady na vlastnictví v případě nasazení produktu SAP na platformě Vblock, vyplývá, že zákazníci mohou dosáhnout úspor nákladů v rozmezí 19 – 26 % v souvislosti s investicemi do hardwaru/softwaru, implementací a upgradem v prostředí velkých podniků.

Kompletní funkce technologie Fiber Channel over Ethernet (FCoE) pro architekturu Vblock

Koalice VCE také oznámila plnou dostupnost funkcí technologie Fiber Channel over Ethernet (FCoE) v rámci své špičkové architektury Vblock. Platforma Vblock představuje předem integrované a testované řešení, které spojuje špičkové technologie pro virtualizaci, servery, sítě, úložiště, správu a zabezpečení. Řešení Vblock jsou zákazníkům dodávána plně sestavená a otestovaná a připravená k okamžitému nasazení, což jim umožňuje rychlejší zprovoznění nových aplikací.
Technologie FCoE spojuje sítě Fiber Channel a Ethernet v jednotném prostředí a poskytuje tak zjednodušenou architekturu pro síťový provoz i provoz související s ukládáním dat.
„Dostupnost ověřených řešení pro produkty SAP a VDI na platformě Vblock zákazníkům umožňuje zkrátit dobu potřebnou na poskytnutí řešení, maximalizovat využití prostředků a dosáhnout obchodní hodnoty v mnohem kratší době než při použití alternativních metod“, uvedl Todd Pavone, který v koalici VCE zastává pozici senior viceprezidenta pro řešení. „Začlenění technologie FCoE do těchto řešení zákazníkům přináší vyšší flexibilitu díky možnosti zvolit si správnou technologii pro celou škálu úloh.“

Architektura Vblock nyní navíc podporuje následující nové funkce:
  • Automatický tiering úložišť, včetně technologií EMC FAST, FAST Cache a FAST VP, který přináší možnost snadno vytvářet a používat zásady tieringu a díky tomu transparentně automatizovat řízení, ukládání a pohyb dat v rámci úložného systému na základě obchodních potřeb
  • Podpora řešení EMC PowerPath V/E pro inteligentní směrování cest a optimalizaci vyrovnávání zatížení napříč všemi konfiguracemi platformy Vblock, které automatizuje a optimalizuje využití serverů, úložišť a cest v dynamickém virtualizovaném prostředí a poskytuje uživatelům předvídatelný a konzistentní přístup k informacím
  • Zavedení blade serverů B250/B440 a B230 UCS. Díky inovacím řešení Unified Computing System společnosti Cisco ve spojení s procesory řady Intel Xeon 5600 tyto servery dosahují vynikajících výsledků v klíčových standardních srovnávacích oborových testech.

O koalici VCE

Koalice VCE (Virtual Computing Environment), kterou vytvořily společnosti Cisco a EMC s investiční účastí společností VMware a Intel, představuje nebývalou úroveň spolupráce v oblasti vývoje, služeb a podpory partnerů, poskytovanou čtyřmi zavedenými společnostmi s předním postavením na trhu a v oblasti technologií. Koalice VCE urychluje přijetí konvergované infrastruktury a výpočetních modelů založených na prostředí cloud, které významně snižují náklady na IT a současně zákazníkům umožňují zkrátit čas potřebný k uvedení řešení na trh. Prostřednictvím platformy Vblock koalice VCE jako první v odvětví přináší zcela integrovanou nabídku IT spojující nejlepší technologie pro virtualizaci, sítě, výpočetní prostředky, úložiště, zabezpečení a správu se zodpovědností za provoz plně přenesenou na dodavatele. Řešení koalice VCE ve formě předem sestavených balíčků pokrývají horizontální aplikace, vertikální oborové nabídky a prostředí pro vývoj aplikací a díky tomu zákazníkům umožňují zaměřit se místo integrace, ověřování a správy IT infrastruktury na inovace v podnikání.

Koalice VCE poskytuje nejrychlejší a nejefektivnější cestu ke komplexnímu zavedení virtualizace a technologie cloud computing, kterou zákazníci mohou využít prostřednictvím rozsáhlé a stále se rozrůstající sítě prodejců VAR, systémových integrátorů a partnerů z řad poskytovatelů služeb. K dnešnímu dni více než 100 partnerů z řad předních společností v 29 zemích aktivně nabízí řešení Vblock stále se rozrůstající, rozmanité globální zákaznické základně. Koalice VCE nadále pokračuje v inovacích s cílem poskytovat nejlepší řešení na trhu vyznačující se jednoduchostí, flexibilitou a efektivitou. Další informace najdete na webu www.vce.com.
Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase