Objem dat na světě se každé dva roky více než zdvojnásobí

( 6 hlasy )

newsVznikají tak nové příležitosti
v oblasti Big Data a nové role v IT.

Nová studie Digital Universe organizace IDC, sponzorovaná společností EMC, odhaduje, že objem dat roste rychleji, než udává Moorův zákon, a že v roce 2011 bude celkový objem digitálních informací činit 1,8 zetabajtů; podniky budou v příštím desetiletí spravovat 50× vyšší objem dat, počet souborů vzroste 75×.

 • Nová studie Digital Universe od organizace IDC „Extracting Value from Chaos“ * („Získávání hodnoty z chaosu“), sponzorovaná společností EMC, došla k závěru, že objem světových dat se každé dva roky zdvojnásobuje a roste tedy rychleji, než udává Moorův zákon.
 • Studie předpovídá, že v roce 2011 bude vytvořeno a replikováno 1,8 zetabajtů (1,8 bilionu gigabajtů) dat.
 • Oblasti digitálního světa  a „Big Data“  přinášejí podněty k zásadním změnám ve společnosti, technologiích, vědě i ekonomice.
 • Technologie umožňující „zkrotit informace“ snižují náklady na vytváření, zaznamenávání, správu a ukládání dat: v porovnání s rokem 2005 vynakládají firmy na tuto oblast jednu šestinu nákladů.
 • Investice podniků do oblasti digitálního světa od roku 2005 vzrostly o 50 % na 4 biliony USD.

PRAHA, HOPKINTON, Massachusetts, 28. června 2011:
Společnost EMC Corporation dnes představila výsledky studie Digital Universe organizace IDC s názvem „Extracting Value from Chaos“ (Získávání hodnoty z chaosu), kterou sponzorovala. Studie došla k závěru, že objem informací na světě se každé dva roky více než zdvojnásobí a roste tak rychleji, než udává Moorův zákon – v roce 2011 má být vytvořeno a replikováno neuvěřitelných 1,8 zetabajtů dat. Takové množství by například vytvořili obyvatelé Spojených států, kdyby po dobu 26 976 let zveřejnili každou minutu 3 příspěvky v síti Twitter. Odpovídá to také více než 200 miliardám filmů ve vysokém rozlišení (každý o délce dvě hodiny). Zhlédnutí by jednomu člověku při nepřetržitém sledování trvalo 47 milionů let. 1,8 zetabajtů je také množství informací, které by naplnilo 57,5 miliardy tabletů Apple iPad s kapacitou 32 GB. Z nich by pak šla postavit Velká čínská iPadová zeď s dvojnásobnou průměrnou výškou oproti té původní, nebo postavit 6 metrů vysokou zeď lemující Jižní Ameriku

Tento neúprosný růst je poháněn technologiemi a penězi. Technologie umožňující „zkrotit informace“ snižují náklady na vytváření, zaznamenávání, správu a ukládání dat na jednu šestinu v porovnání s rokem 2005. Od roku 2005 navíc každoroční investice podniků do oblasti digitálního světa, tedy cloudových řešení, hardwaru, softwaru, služeb a personálu potřebného k vytváření, správě a ukládání těchto informací a ke generování příjmů na jejich základě, vzrostly o 50 % na 4 biliony USD.

Studie IDC, která byla zpracována již popáté, měří a odhaduje objem digitálních ročně vytvořených a zkopírovaných informací a analyzuje důsledky pro jednotlivce, podniky a IT specialisty. Má obrovské ekonomické, společenské i technologické dopady na oblast Big Data i další příležitosti. Mezi klíčová zjištění studie patří fakt, že masivní růst v oblasti serverů, správy dat a souborů nedovoluje zaměstnancům udržet krok ve svých dovednostech, zkušenostech a zdrojích potřebných ke správě této záplavy dat a prostředků. V příštím desetiletí (do roku 2020) budou IT oddělení po celém světě čelit výzvám, jakým bude zdesetinásobení počtu serverů (virtuálních a fyzických) a padesátinásobný růst objemu informací. Počet souborů a dalších kontejnerů, v nichž jsou informace v digitálním světě uloženy, vzroste 75násobně, tedy ještě více než objem samotných dat. Je tomu tak proto, že vzniká stále více vestavěných systémů, jako jsou čidla v oblečení, v mostech nebo lékařských přístrojích. Ke správě všech těchto dat bude třeba 1,5násobek současného počtu IT specialistů.

Organizace IDC také odhaduje, že i když dnes tvoří technologie cloud computing necelá 2 % výdajů na IT, do roku 2015 bude téměř 20 % digitálních informací procházet „rukama“ poskytovatelů služeb cloud computingu, tedy že daný bajt bude v určitém bodě své cesty od původce k likvidaci uložen nebo zpracováván v cloudu. Až 10 % dat přitom zřejmě bude v cloudu udržováno. Studie si dále všímá skutečnosti, že objem dat, která aktivně vytvářejí samotní jednotlivci při psaní dokumentů, pořizování fotografií, stahování hudby apod. je výrazně menší než objem informací, jež o těchto datech vznikají v digitálním světě a že celých 75 % informací v digitálním světě sice generují jednotlivci, podniky však nějakým způsobem zodpovídají za 80 % informací v digitálním světě alespoň v některém bodě jejich digitálního života.

„Informační chaos, který dál a dál neúprosně narůstá, přináší nekonečné příležitosti a podporuje přelomové změny ve společnosti, technologiích, vědě i ekonomice,“ zdůrazňuje Jeremy Burton, ředitel marketingu ve společnosti EMC Corporation. “Trend Big Data si vynucuje změny ve způsobu, jakým podniky spravují své nejdůležitější aktivum – informace – a získávají z něj hodnotu. Společnost EMC má ideální pozici k tomu, aby dokázala svým zákazníkům – od největších světových korporací přes organizace státní správy až po malé firmy – pomoci na cestě ke cloudovým řešením těžit z hodnoty skryté v digitálním světě.“

Další důležitá zjištění studie organizace IDC

 • Nové nástroje pro záznam a vyhledávání dat, e-discovery a analýzu mohou organizacím pomoci získat cenné informace z nestrukturovaných dat, která tvoří přes 90 % digitálního světa. Tyto nástroje mohou automaticky vytvářet data o datech, podobně jako programy pro rozpoznávání tváře, které usnadňují označování fotografií na Facebooku jmenovkami. Data o datech, takzvaná metadata, rostou dvojnásobnou rychlostí než digitální svět jako celek.
 • Nástroje pro business intelligence stále častěji pracují s daty v reálném čase, ať už se jedná o účtování pojistného u aut podle oblasti, kde se řidič pohybuje, směrování elektrické energie pomocí inteligentní sítě, nebo okamžitou změnu marketingových sdělení podle reakce uživatelů sociálních sítí.
 • K dispozici jsou nové nástroje pro správu úložišť umožňující snížit náklady spojené s tou částí digitálních informací, jež uchováváme, jako jsou náklady na deduplikaci, automatické vrstvy (auto-tiering) a virtualizaci. Pomáhají nám také v rozhodování, co přesně uložit, například prostřednictvím řešení pro správu obsahu.
 • Nové bezpečnostní postupy a nástroje mohou podnikům pomoci rozpoznat informace, které vyžadují zabezpečení, a určit potřebnou úroveň zabezpečení. Poté zabezpečení zajistí pomocí odpovídajících prostředků, od zařízení a softwaru na ochranu před konkrétními hrozbami až po systémy na ochranu před podvody a služby na ochranu dobré pověsti.
 • Řešení typu cloud computing – ať už veřejná, soukromá, nebo kombinovaná, označovaná také jako hybridní – podnikům přinášejí v porovnání s tradičním IT prostředím novou úroveň úspor z rozsahu, pohotovosti a flexibility. V dlouhodobém měřítku se stanou klíčovým nástrojem pro práci v komplexním digitálním světě.
 • Cloud computing umožňuje využívat model IT jako služby. V kombinaci s fenoménem Big Data tak budou organizace stále více motivovány využívat IT v podobě externě poskytované služby a vyhnout se investicím do interní infrastruktury.
 • Rozvoj digitálního světa je neustále rychlejší než nárůst úložné kapacity. Nezapomeňte přitom, že gigabajt uloženého obsahu může vygenerovat petabajt i více dočasných dat, jež obvykle neukládáme (například signál digitální televize, kterou sledujeme, ale nevytváříme záznam, nebo hlasová volání, která se po dobu trvání hovoru digitalizují v páteři sítě).
 • U méně než třetiny informací v digitálním světě lze říci, že mají zajištěno alespoň minimální zabezpečení. Chráněna je pouze přibližně polovina informací, které ochranu vyžadují.

* Studie Digital Universe od organizace IDC, sponzorovaná společností EMC, červen 2011

EMC je registrovaná ochranná známka společnosti EMC Corporation. Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů.
Cloud.cz (www.cloud.cz), server o Cloud computingu. | Sitemap | RSS - cloud.cz | EMC Showcase