Cítíte se v cloudu jako v říši divů?

Cestu vám ukáže Alenka v říši Microsoft 365. Pomůže vám s adopcí Microsoft 365 a vzděláváním.

Funkce

Kdo je Alenka?

Alenka je virtuální průvodce světem Microsoft 365. Stejně jako vy se ze začátku cítila jako v říši divů, postupnými krůčky se z ní ale stal pokročilý uživatel nástrojů Microsoft 365 a nyní vám sama ukáže, jak naplno využívat jednotlivé aplikace.

Alenka je vzdělávací aplikace, která obsahuje kurzy pro práci
s jednotlivými nástroji Microsoft 365, především pak pro TeamsOneDrive a Outlook. Dokáže ale poradit i s ostatními aplikacemi jako StreamForms či Sharepoint online. A co je nejlepší, Alenka má v malíku všechny změny aplikací, její obsah je tak vždy aktuální.

Kdo je Alenka?
Technické informace

Alenka v říši nejen Azure Technologie

 • Při vývoji Alenky jsme postupovali s využitím nejmodernějších technologií a toho nejlepšího, co Azure nabízí. Následuje krátký přehled toho nejzajímavějšího.
 • Azure KeyVaults – bezpečnost. Kód Alenky ani konfigurační soubory neobsahují citlivé údaje jako jsou hesla pro přístup k databázi a dalším službám, které Alenka využívá. Tyto citlivé údaje jsou uchovány v zabezpečeném úložišti, ke kterému má přístup pouze proces Alenky. Při hacku aplikace a prohledání jejího úložiště nenajde útočník žádný prostředek, jak se dostat k dalším službám a datům
   
  Azure Storage Account – zde je uložen obsah návodů. Sem mohou tvůrci a tvůrkyně obsahu ukládat svá díla. Můžeme je tagovat různými klíčovými slovy a organizovat do adresářů pro větší přehlednost a pro potřeby vyhledávání.
   
  Azure Media service – pomocí této služby se uložená videa předzpracují do různých velikostí a bitových toků. Když pak návod obsahuje video, přehrávač poskytne tu nejvhodnější verzi dle použitého zařízení (mobil, notebook) a vlastností. Vezme v úvahu např. rychlost připojení.
   
  Azure Bot Service – aby si bylo možné s Alenkou povídat prostřednictvím Teamsů, bylo potřeba implementovat bota.
   
  Azure SQL databáze – zařazení návodů do kurzů a tipů a triků stejně jako přehled o tom, které návody si uživatelé přečetli a jaká za to dostali ocenění je uloženo právě zde.
   
  Azure Search – umožnuje vyhledávat v návodech a jejich klíčových slovech. Výhledově by mohlo jít hledat i v obsahu videí.
   
  Azure Application Insights – pro řádný provoz aplikace a její hladký běh potřebujeme sbírat provozní telemetrii (množství požadavků, rychlost zpracovaní, ...) a logovat ji. Stejně tak sbírat informace o chybách a mimořádných stavech, které by se snad mohli v aplikaci vyskytnout.
   
  Azure cache for Regis - některé informace se uživatelům zobrazují opakovaně a nemění se příliš často. Jde např. o obsah článků, výsledky hledání a podobně. Aby se nemusely pokaždé načítat z disků a databází, ukládá si je Alenka do rychlé cache.
   
  CDN – Alenka stejně jako většina aplikací obsahuje videa, statické obrázky, kaskádní styly a podobně. Abychom maximálně zrychlili zobrazení stránek Alenky, ukládají se do CDN serverů. Jde o síť serverů, které jsou schopny podat statické soubory mimořádně rychle. Jsou rozmístěny po celém světě, aby byly uživatelům co nejblíže.
Cena
CZK 400

za 1 uživatele jednorázově

+ 35% roční maintenance

Poskytovatel

Mainstream Technologies

 

 

Dodáváme zákazníkům služby a produkty především v oblastech Communication & Collaboration, Security, Modern Workplace & Infrastructure, Hybrid cloud, Professional Support a poradenské a konzultační služby pro strategická rozhodnutí zákazníků. Jsme tým 65 specialistů s řadou certifikací a odborných zkoušek. Máme mezi sebou několik držitelů titulu MVP a především máme znalosti a zkušenosti získané z velkých a projektů v České republice i zahraničí.

 

 

info

left

Starter Edition

right

GDPR

*    Povinné položky